Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Školský klub detí Režim činnosti ŠKD

Organizácia a režim činnosti školského klubu detí v šk. roku 2013/14

E-mail Vytlačiť

 

Oddelenie Vychovávateľka Miestnosť ŠKD pre triedy
I. Saková Jarmila 1. A 1. A a 3. A
II. Královičová Andrea 1. B 1. B a 3. B
III. Hurbanová Jana 1. C 1. C, 3. C a 4. C
IV. Suchánová Lýdia 2. A 2. A a 4. A
V. Šaraboková Pavlína 2. B 2. B a 4. B
VI. Lopašovská Ivana 2. C 2. C, 4. A a 4. C

Podľa počtu vyučovacích hodín je režim činnosti školského klubu detí po vyučovaní nasledovný:

V prípade 4 vyučovacích hodín
11:40 - 12:15 hygiena, príprava na obed, obed
12:15 - 13:00 relaxačná činnosť
13:00 - 13:45 relaxačná činnosť - pobyt vonku
13:45 - 14:30 záujmová činnosť
14:30 - 14:45 hygiena, olovrant
14:45 - 15:15 príprava na vyučovanie
15:15 - 16:30 individuálna činnosť - hry podľa výberu žiakov, odchod detí zo ŠK
V prípade 5 vyučovacích hodín
12:35 - 13:15 hygiena, príprava na obed, obed, relaxačná činnosť
13:15 - 13:45 relaxačná činnosť, pobyt vonku
13:45 - 14:30 záujmová činnosť
14:30 - 14:45 hygiena, olovrant
14:45 - 15:15 príprava na vyučovanie
15:15 - 16:30 individuálna činnosť - hry podľa výberu žiakov, odchod detí zo ŠK
 V prípade 6 vyučovacích hodín
13:30 - 13:45 hygiena, príprava na obed, obed
13:45 - 14:30 relaxačná činnosť - pobyt vonku
14:30 - 14:45 hygiena, olovrant
14:45 - 15:15 príprava na vyučovanie
15:15 - 16:30 individuálna činnosť - hry podľa výberu žiakov, odchod detí zo ŠK
Aktualizované: Štvrtok, 09. október 2014 08:19  

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia

Viete, že môžete vybraný obsah našich stránok odoberať pomocou RSS kanálov? Takto možno odoberať napríklad našu úvodnú stránku, oznamy tried, články školskej jedálne... Na stránke sa nachádza v pravom dolnom rohu ikona s názvom RSS. Stačí na ňu kliknúť a nastaviť možnosť odoberania. U niektorých prehliadačov však treba najprv nainštalovať príslušné rozšírenie. Na inštaláciu rozšírenia pre odber RSS v Google Chrome treba postupovať nasledovne: voľba Nástroje> Rozšírenia > Viac rozšírení> Rozšírenia >od spoločnosti Google>Rozšírenie odber RSS.