Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Projekty Modrá škola Festival vody 2011

Festival vody 2011

E-mail Vytlačiť

Festival vody 201119. decembra sme sa zúčastnili súťažnej prehliadky projektov žiakov základných škôl o pitnej vode s názvom Festival vody 2011. V kongresovom centre Technopol v Bratislave sme súťažili posterovou prezentáciou "Záplavy v Senici a v jej okolí".

Prácu nášho 12-členného kolektívu, ktorý na téme pracoval niekoľko týždňov, obhajoval tím v zložení Denisa Fordinálová, Ján Balga, Viktória Horná a Sebastián Gedeon.

Počas niekoľkých hodín postupne každý zo 16 členov hodnotiacej komisie hodnotil stupeň zvládnutia témy, úroveň tímovej práce, úroveň vedomostí a praktických zručností členov tímu, vizuálnu a odbornú úroveň prezentácie, kvalitu práce s literatúrou, spracovanie záverov i prezentačnú schopnosť každého člena súťažiaceho tímu.

Slávnostné odovzdanie ocenení víťazom sa konalo nasledujúci deň, 20. decembra. V konkurencii 35 kolektívov bol náš kolektív vedený uč. Polákom ocenený 3. miestom. Poďakovanie za úspech patrí i ďalším členom nášho tímu, ktorí na príprave a realizácii projektu pracovali: Dominike Trajlínkovej, Ondrejovi Ilčíkovi, Dominike Vojzolovej, Simone Ladislavovej, Monike Lavrinčíkovej, Kataríne Parčiovej, Sabíne Doležalovej a Veronike Jablonickej.

diplom Modrá škola

certifikát certifikát
certifikát certifikát

 

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia