Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu

Zmluva o súčinnosti

E-mail Vytlačiť

Zmluva o súčinnosti uzatvorená podľa § 16 ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej len zákon) a stanov SRR-RZ a RZ "Rodičia a priatelia Dvojky".

Zmluvné strany:

Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri II. Základnej škole
Komenského 959, Senica
IČO: 17319617 SID 448
zastúpené: predsedníčkou RZ Mgr. Ing. Janou Skalovou

Rodičovské združenie "Rodičia a priatelia Dvojky"
Komenského 959, 905 01 Senica
IČO: 42289785
zastúpené: hospodárom RZ Ing. Ľubicou Vyletelovou

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia