Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Projekty E-testovanie Elektronické testovanie na našej škole

Elektronické testovanie na našej škole

E-mail Vytlačiť
e-testovanie-nucem-logo 5. a 6. februára sa uskutočnilo elektronické testovanie žiakov 5. a 9. ročníka. Počas februára sa testovania zúčastní 81 základných a 63 stredných škôl na celom území Slovenska. Testovanie sa uskutočňuje v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania a súvisí s trendom premeniť tradičnú školu na modernú.

Medzi základné aktivity projektu patrí:

  • Vytvorenie rozsiahlej databázy úloh a testov pre všeobecnovzdelávacie predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia, občianska náuka, geografia, informatika, dejepis, slovenský jazyk, cudzí jazyk).
  • Zavádzanie elektronického testovania na sledovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl.

Viac informácií o projekte získate na stránkach projektu tu.

e-test

e-test

e-test

e-test

e-test

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia

Viete, že môžete vybraný obsah našich stránok odoberať pomocou RSS kanálov? Takto možno odoberať napríklad našu úvodnú stránku, oznamy tried, články školskej jedálne... Na stránke sa nachádza v pravom dolnom rohu ikona s názvom RSS. Stačí na ňu kliknúť a nastaviť možnosť odoberania. U niektorých prehliadačov však treba najprv nainštalovať príslušné rozšírenie. Na inštaláciu rozšírenia pre odber RSS v Google Chrome treba postupovať nasledovne: voľba Nástroje> Rozšírenia > Viac rozšírení> Rozšírenia >od spoločnosti Google>Rozšírenie odber RSS.