Slávnostné vyhodnotenie krajských kôl olympiád 2014

Streda, 11. jún 2014 00:00
Vytlačiť
cho-trnava-5zm

V piatok 6. júna 2014 sa v Trnave slávnostne vyhodnocovali krajské kolá olympiád základných a stredných škôl. Z našej školy bola pozvaná Veronika Funková, ktorá sa v KK CHO umiestnila na 2. mieste.

Chemická olympiáda bola dňa 24. 4. 2014 na PdFTU Trnava, kde súťažilo v kategórii D 45 žiakov. RNDr. Eva Huttová, zástupkyňa OÚ- odboru školstva v Trnave, uskutočnila vyhodnotenie súťaží. Diplomy odovzdal predseda krajskej komisie CHO PaedDr. Ivan Hnát. Žiačku pripravila Mgr. Elena Hébortová.