Exkurzia do ČOV Myjava - oznam

Vytlačiť

11. októbra sa zúčastnia 7. ročníky exkurzie do čistiarne odpadových vôd Myjava. Odchádzame autobusom zo školy o 8:00 hod. Exkurzia sa uskutoční v rámci projektu Modrá škola. Na návštevu v ČOV nadväzuje fotografická a literárna súťaž "Čo ma zaujalo na exkurzii...", preto by si mali žiaci zobrať so sebou aj fotoaparáty. Bližšie informácie k súťažiam nájdete tu.

cov-myjava

Čistiareň odpadových vôd v Myjave je mechanicko-biologická ČOV s kalovým a plynovým hospodárstvom. Zabezpečuje čistenie splaškových a dažďových vôd, ktoré prichádzajú cez kanalizáciu Myjavy a z prímestskej časti Turá Lúka priamo do čistiarne. Vyčistená voda z čistiarne odpadových vôd je vypúšťaná do riečky Myjavy. Po rekonštrukcii v roku 2008 patrí k najmodernejším čistiarňam spoločnosti.
Pozrite si učebnú pomôcku, ktorá Vám priblíži jednotlivé technologické časti pracoviska.