Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Info o ZŠ Pre rodičov budúcich prvákov

Informácie pre rodičov budúcich prvákov

E-mail Vytlačiť

Milí rodičia,
pre dobrý štart a úspešnosť dieťaťa v škole je dôležité, aby prechod z obdobia hier k učebným povinnostiam zvládlo čo najlepšie. Dieťa, ktoré je hrdé na to, že sa stane školákom a teší sa na školu, ľahšie prekonáva začiatočné ťažkosti.

Vstup do školy je pre dieťa prvým vážnym krokom zo sveta hier do sveta dospelých. Nároky na dieťa sú vysoké, a preto by do prvých ročníkov mali ísť tie deti, ktoré požiadavky školy budú zvládať bez väčších ťažkostí.

Zápis do školy

je evidenciou detí, ktoré dovŕšia do septembra daného kalendárneho roka predpísaný vek pre zaradenie do 1. ročníka základnej školy, t.j. 6 rokov .

Deti, ktoré daného roku dovŕšia 6 rokov, musia prísť na zápis do školy, a to dokonca aj vtedy, ak sú rodičia pevne rozhodnutí, že nástup do školy odložia.

V prípade, že ste nemohli prísť na zápis v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne na tel. č. 654 6091, 651 2677.

Zápisný list alebo žiadosť o odloženie školskej dochádzky nájdete na našej webovej stránke a vyplnené môžete so sebou priniesť na zápis.

Na zápise bude psychologička, s ktorou sa môžete poradiť.

 

Presné ustanovenie o plnení povinnej školskej dochádzky si môžete nájsť - zákon č.245/2008 Z.z. Zákon z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní § 20.

Odklad školskej dochádzky

Rodič môže mať pocit, že dieťa ešte nedosahuje potrebnú zrelosť v niektorej zo štyroch hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa – telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej. V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť.

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

dieťa je nezrelé netrpezlivé, neposedné

má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety

nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu

nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu

nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom

nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky

nepozná údaje o sebe (rodine, svoj vek)

 

Zoznam pomôcok pre budúceho prváka

Zošit M 511 bezdrevný - 5 ks
Zošit M 513 bezdrevný - 5 ks
Zošit M 624 - 1 ks
Farebný papier A4 - 1 ks
Plastelína 260 g - 1 ks
Voskovky 12 farebné - 1 ks
Štetec č. 6 - 1 ks
Štetec č. 8 - 1 ks
Štetec č. 12 - 1 ks
Pastelky - 1 ks
Vodové farby (anilínové ) - 1 ks
Tuš - 1 ks
Ceruza č. 2 - 2 ks
Guma mäkká - 1 ks
Lepidlo - 1 ks
Náčrtník - 1 ks
Výkresy A3 - 30 ks
Nožnice s tupým hrotom - 1 ks
Obaly na zošity a knihy

ponúka možnosť predplatiť si pomôcky pri zápise - 10 €.

Na výtvarnú výchovu - pohár z umelej hmoty, plášť (stará košeľa), plastový obrus na lavicu, mäkkú handričku
telocničný úbor, prezuvky

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia