Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Kontakty

Kontakty

E-mail Vytlačiť

Mapa s polohou školyZákladná škola, Komenského 959, 905 01 Senica

IČO: 34028226          DIČ: 2020958379

kontakt-na-skolu-zm

Vedenie školy
PaedDr. Krzysztof Siwiec riaditeľ školy Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
tel.+421905908403
Mgr. Alena Kováčová zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
tel. +421/34/6546091
PaedDr. Ľubomíra Deáková zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
tel. +421/34/6546091
Triedni učitelia šk. rok 2014/2015
Mgr. Vlasta Kuklišová trieda 1. A Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Kvetoslava Sokolová trieda 1. B Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Katarína Kubincová trieda 1. C Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Dana Nováková trieda 2. A Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Ivana Kollárová trieda 2. B Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Alena Čížová trieda 2. C Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Zuzana Návratová trieda 3. A Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Erika Hyžová trieda 3. B Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Jana Ponechalová trieda 3. C Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Vlasta Koprlová trieda 4. A Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Miriam Hlavičková trieda 4. B Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Hana Kalamenová trieda 4. C Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Júlia Jelínková trieda 5. A Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Tomáš Vojzola trieda 5. B Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
PaedDr. Mária Vávrová trieda 5. C Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
PaedDr. Ľubica Búzková trieda 6. A
výchovný poradca
koordinátor protidrogovej výchovy a prevencie
Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Ľubica Kohútová trieda 6. B Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Lýdia Kabaňová trieda 7. A Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Ingrid Kutálková trieda 7. B Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Ivana Horňáková trieda 8. A Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Alena Pfeifferová trieda 8. B Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
PhDr. Ján Štefeček trieda 9. A Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Zuzana Ladislavová trieda 9. B Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Netriedni učitelia šk. rok 2014/2015
Mgr. Elena Jamrišková Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
RNDr. Peter Polák Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Třešková Zuzana Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Katarína Rangelová Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Elena Hébortová
Školský klub detí
Jarmila Saková Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Lýdia Suchánová Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Pavlína Šaraboková Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Andrea Královičová Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Jana Hurbanová Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Mgr. Ivana Lopašovská Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Prevádzkoví a technicko-hospodárski pracovníci
Martina Bocmanová mzdové oddelenie Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
tel./fax +421/34/6512677
Terézia Klenová ekonomické oddelenie Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
tel./fax +421/34/6512677
Mária Gulišová
Ľubica Poláková vedúca školskej jedálne Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
+421948377559
Rodičovské združenie
Ing. Jana Skalová predseda RZ Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.
Školské web stránky
správca Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript.

Môžete tiež použiť skrátenú formu e-mailovej adresy, ktorá neobsahuje krstné meno. Každý uvedený zamestnanec školy má e-mailovú adresu (alias) v tvare Adresa je chránená pred spambotmi. Na jej zobrazenie treba zapnúť JavaScript. (bez diakritiky).

Aktualizované: Piatok, 10. október 2014 13:24  

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia