Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Projekty Interkulturálne vzdelávanie Spoločne prechádzajme hranice

Spoločne prechádzajme hranice

E-mail Vytlačiť

HainburgDňa 19.11.2012 sa v rakúskom meste Hainburg konalo Úvodné štartovacie podujatie k projektu "Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov", do ktorého je aktívne zapojená aj naša škola.

Konferencia pod názvom "Spoločne prechádzajme hranice" prebiehala za účasti najvyšších predstaviteľov krajiny Dolné Rakúsko, zástupcov Školského úradu, inšpektorov ZŠ a MŠ, starostov miest a obcí, prednostov okresných úradov a riaditeľov škôl. Za našu školu sa podujatia zúčastnil riaditeľ školy PaedDr. Krzysztof Siwiec a učiteľka a lektorka NEJ PaedDr. Mária Vávrová. V rámci projektu sa naše deti v materských školách oboznamujú s nemeckým jazykom a rakúske deti so slovenským jazykom. Svoje vedomosti rozvíjajú ďalej prostredníctvom výuky jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ. Do projektu je u nás zapojených 20 žiakov 1. ročníka a 38 žiakov 2. ročníka.

Viac informácií o projekte nájdete na stránkach www.senica.sk.

Aktualizované: Utorok, 27. november 2012 21:30  

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia